Financování kampaně

provaz_790

Na financování kampaně se podílejí:

STAN 1 000 000 Kč
Občané patrioti 2 000 000 Kč
Svobodní 100 000 Kč + veškerá činnost dobrovolníků a zajištění komunikace na sociálních sítích
Soukromníci 200 000 Kč

 

STAN transparentní účet
Občané patrioti auditovaná uzávěrka v souladu se zákonem uložená v Poslanecké sněmovně ČR (včetně darovacích smluv)
Pro letošní rok připraveny sponzorské smlouvy s Ingem Plzeň, Interconex a menší darovací smlouvy (cca do 50 tisíc) převážně od členů hnutí Občané patrioti.
Svobodní transparentní účet

 provaz_790

Reklama

Počty billboardů cca 50  v celém kraji (cena od 4 500 do 6 500 Kč/ks)
Megaboard + štíty 2 plus 1 cena last minute cca 40 tisíc
Polepy autobusů ČSAD 100× výlep 1 × 1 metr  (1 tisíc za kus + 1 100 na folii na měsíc)
MHD v Plzni 10 polep tramvaje 2,40 × 60 cm
Stožáry  Americká třída Plzeň 8 kusů   2,10 × 70 cm (25 tisíc / měsíc)
Led obrazovky 2 ks Plzeň,  1 ks Klatovy  (25 tisíc / měsíc)
Plakátovací plochy 100 ks Plzeň (35 tisíc  / 14 dní)

provaz_790

Inzerce        

Plzeňský rozhled cca 250 tisíc (včetně  mimořádného čísla)
iDnes 170 tisíc různé bannery 45 dní
QAP 45 tisíc – různé bannery a PR
Tiskoviny různé
(plakáty osobní materiály, pohlednice, letáčky atd.)
cca 250 tisíc
Ploty plachty cca 200 kusů, tisk 80 tisíc, pronájmy příznivci

provaz_790

Kontaktní kampaň

Pronájem historický autobus 7 dní cca 100 tisíc
Dárkové předměty cca 200 tisíc

provaz_790