Kandidát č. 20

provaz_790
princ  

Mgr. Pavel Princ

48 let

provaz_790
vzdělání: vysokoškolské, Pedagogická fakulta ZČU 
povolání: učitel, starosta městyse Kolinec
stav: ženatý, dvě děti
ostatní: místostarosta SDH Ujčín;
starosta Honebního společenstva Hůrka;
člen Mysliveckého sdružení Kolinec;
člen MAS Pošumaví
 
záliby, koníčky: historická literatura, historické filmy a příroda
oblíbená literatura: historická literatura, nyní „ujíždím” na Vondruškově Husitské epopeji
oblíbená hudba: folk, klasika, swing
oblíbené místo v kraji: Miluji náš kraj „ovesných” baronů, tj. Kolinecko a Pošumaví vůbec, na druhém místě jsou u mě Jižní Čechy.
motto: Pro ty, kteří nesou kůži na trh, bych doporučil řídit se Desaterem dobrého starosty z roku 1936. Co bod, to neskutečná pravda.
Jako motto bych vybral dvě části z desatera:

  • Obecní majetek spravuj a nakládej s ním opatrněji a úzkostlivěji než s vlastním majetkem, Když prohospodaříš svůj majetek, bude to tvoje škoda, ale promrháš-li obecní, ztratíš čest.
  • Dávej obci pěkný příklad nejenom dobrého starosty, ale také řádného občana v soukromém životě. Jediný tichý příklad mívá větší cenu než spousta řečí a velké kázání.
co by kraji pomohlo:  
provaz_790
Vážně, nevážně…
Když se rozčílíte, co Vás nejlépe uklidní?
Vědomí, že do důchodu jdu až v roce 2033.
Které lidské vlastnosti si nejvíc vážíte?
Schopnosti obětovat se a pracovat ve prospěch celku.
A naopak která je pro Vás opravdu zavrženíhodná?
Typická česká závist, která je kořenem všeho zla v naší společnosti.
Kdy jste v životě lhal/a a je Vám to dodnes v duchu trapné?
Snažím se nelhat. Ale přesto vím, že když řeknu, že jdu na „jedno“, tak jedno nikdy není. Je to trapné nebo je to už obecně platná pravda?
Umíte přidělat aspoň malou poličku na zeď?
Myslím si, že jsem poměrně zručný, ale raději se nepouštím do „větších věcí“. Obvykle mi zbývají po opravě, do které se pustím bez odborníka, součástky a šroubky.
Kterou dovednost byste se chtěl/a naučit?
Po návštěvách našich partnerských obcí v Maďarsku a Rumunsku, naučit se plynule maďarsky. Vážně bych však chtěl umět hrát na nějaký hudební nástroj. Nebyl mi však dopřán hudební sluch.
Kdy jste jel/a naposledy na kole?
Před měsícem na fotbalový zápas našeho mužstva.
V kolika letech jste se naučil/a plavat?
Nevím, asi na plaveckém kurzu v ZŠ?
Jaké nejsložitější jídlo jste kdy uvařil/a a bylo jedlé?
Výbornou svíčkovou z daňka.
Jak vám jde podélné parkování?
Skvěle, jako každému chlapovi.
Rýpete se rádi v záhoně nebo vaši péči většinou nepřežije ani kaktus?
S rodinou se „rýpeme” na čtyřiceti hektarech zemědělské půdy a kaktusy opravdu nepěstujeme.
Kdy jste naposledy manželovi udělala oblíbené jídlo či manželce darovali květinu?
U nás se darují spíše knihy. Těmi si děláme radost. Květiny ať rostou.
Jaký byl Váš první polibek? Pamatujete si ho ještě?  (nejde o ten od maminky)
Jistě, že si ho pamatuji, ale nechci kompromitovat onu dívku. Dodnes se vídáme. Takže si odpověď nechám pro sebe.
provaz_790